Jsme pneumologická ambulance, laboratoř pro funkční vyšetření plic.

Náš tým

MUDr. Romana Davidová

 

Má dvacetiletou praxi na Klinice pneumologie a hrudní chirurgie FN

Na Bulovce a na Pneumologické klinice II LF UK a FN Motol.

Několik let působila jako vedoucí lékařka oddělení. 10 let byla spolupracovnicí Transplantačního centra 3. Chirurgické kliniky I. LF UK

a FN Motol pro přípravu a výběr vhodných kandidátů k plicní transplantaci. Dlouhá léta vedla ambulanci pro těžké astma.

Je členkou České pneumo-ftizeologické společnosti a Evropské respirační společnosti.

Je autorkou mnoha odborných publikací.

Iveta Mullerová

 

Vystudovala střední zdravotnickou školu v Praze. V roce 2008 získala Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

 

Praxe: 

1990—1993

III. interní klinika VFN

1994—2010

soukromá zubní ambulance

2011 dosud

pneumologická ambulance Dawon

MUDr. Zdenka Chládková

 

V roce 2004 ukončila studium na LF UK. Od 2004 do 2006 pracovala na interním oddělení v Žatci.

Od roku 2006 působí také na pneumologické klinice II. lékařské fakulty a FN Motol.

Eva Krejzová

 

Vystudovala střední zdravotnickou školu v Praze. V roce 2005 získala Osvědčení k výkonu zdravotního povolání bez odborného dohledu.

 

Praxe: 

1982—1991

FN Bulovka lůžkové oddělení

1998 dosud

FN Motol - pneumologická klinika

2011 dosud

pneumologická ambulance Dawon

MUDr. Kateřina Petrášková

 

Má pětadvacetiletou praxi na Klinice pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce. Mnoho let působila jako vedoucí lékařka oddělení. Posledních deset let pracovala jako ambulantní specialista ve společnosti MEDICON a.s.

Řadu let působila jako externí učitel III. lékařské fakulty UK.

Je členkou České pneumo-ftizeologické společnosti a Evropské respirační společnosti.

Je spoluautorkou mnoha odborných článků a publikací.

Antonie Soustružníková

Jana Platzerová