Jsme pneumologická ambulance, laboratoř pro funkční vyšetření plic.

Náš tým

MUDr. Romana Davidová

 

Má dvacetiletou praxi na Klinice pneumologie a hrudní chirurgie FN

Na Bulovce a na Pneumologické klinice II LF UK a FN Motol.

Několik let působila jako vedoucí lékařka oddělení. 10 let byla spolupracovnicí Transplantačního centra 3. Chirurgické kliniky I. LF UK

a FN Motol pro přípravu a výběr vhodných kandidátů k plicní transplantaci. Dlouhá léta vedla ambulanci pro těžké astma.

Je členkou České pneumo-ftizeologické společnosti a Evropské respirační společnosti.

Je autorkou mnoha odborných publikací.

sestra-zmensena2.jpg
Iveta Mullerová

 

Vystudovala střední zdravotnickou školu v Praze. V roce 2008 získala Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

 

Praxe: 

1990—1993

III. interní klinika VFN

1994—2010

soukromá zubní ambulance

2011 dosud

pneumologická ambulance Dawon

pani-dr.jpg

MUDr. Zdenka Chládková

 

V roce 2004 ukončila studium na LF UK. Od 2004 do 2006 pracovala na interním oddělení v Žatci.

Od roku 2006 působí také na pneumologické klinice II. lékařské fakulty a FN Motol.

sestrickaeva-zmensena.jpg

Eva Krejzová

 

Vystudovala střední zdravotnickou školu v Praze. V roce 2005 získala Osvědčení k výkonu zdravotního povolání bez odborného dohledu.

 

Praxe: 

1982—1991

FN Bulovka lůžkové oddělení

1998 dosud

FN Motol - pneumologická klinika

2011 dosud

pneumologická ambulance Dawon

soustruznikova.jpg

Antonie Soustružníková

platzerova.jpg

Jana Platzerová