Provádíme

 

Komplexní vyšetření průdušek a plic


Diferenciální diagnostika a léčba,

předoperační vyšetření a příprava

Bodypletysmografie — měření vitální kapacity plic (VC), celkové plicní kapacity (TLC), reziduálního objemu (RV), odporu v dýchacích cestách (RAW)

Spirometrie

Difusní kapacita plic (TLCO) — transfer faktor, transfer koeficient k posouzení stavu alveolo-kapilární membrány

Pulsní oxymetrie

FENO — měření koncentrace NO ve vydechovaném vzduchu (posouzení eosinofilního zánětu)

Bronchodilatační testy

Inhalace

Přímá návaznost na lůžková zařízení — FTN Krč,

FN Na Bulovce, FN Motol

Stanovení CRP (marker bakteriálního zánětu)

Stanovení D-dimer (marker plicní embolie)

Důležité informace: 

 

Na vyšetření je nutné

se předem objednat.

První vyšetření trvá

přibližně 1—1,5 hodiny.

Vyšetřujeme i bez doporučení.

Na vyšetření si prosíme připravte,

pokud máte:

  • seznam léků, které užíváte

  • seznam nemocí, pro které jste se léčil/a
    nebo se léčíte

  • operace, které jste prodělal/a

  • výsledky posledních vyšetření RTG/CT
    hrudníku

  • Echo srdce

  • Výsledky z laboratoře

MTF_1711.jpg